Komunikat nr 9/CM Zastępcy Kwestora ds. CM w sprawie procedury zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZY ZAKUPIE OKULARÓW DLA PRACOWNIKÓW UJ CM.

Informuję, że podstawą zwrotu pracownikowi kwoty 250 zł w związku z zakupem okularów będzie faktura wystawiona na pracownika.

Pracownik przedstawia do rozliczenia przez kwesturę UJ CM prawidłowo wypełniony formularz i załącza wystawioną na własne nazwisko fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu.

Uprzejmie proszę o stosowanie się do nowej procedury

KOMUNIKAT:

https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/komunikaty?p_p_id=56_INSTANCE_3zKsPCSjd07U&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=153048440&widok=ogloszenie


Powrót