Komunikat nr 1 Inspektoratu BHP CM z dnia 22 września 2022 roku w sprawie: aktualizacji refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

BHP CM.132.133.2.2022    

 

Szanowni Państwo,

na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. Nr 148, poz. 973) aktualizuje się zasadę regulującą refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum obsługujących monitory ekranowe.

Pracodawca refunduje koszty zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  1. Pracownicy wykonują pracę na tym stanowisku przez co najmniej 4 godziny dziennie.
  2. Aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy, wykaże potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok, podczas pracy związanej z obsługą stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy.

Pracownik może sam poprosić pracodawcę o skierowanie na badanie profilaktyczne, gdy podejrzewa, że praca przy komputerze pogorszyła jego wzrok i ma problemy z prawidłowym widzeniem oraz gdy ma nieaktualne zaświadczenie.

Jednocześnie wskazuję, iż pozostałe zapisy procedury regulującej refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok ustalone Komunikatem nr 9 z dnia 3 listopada 2010 r.
oraz Komunikatem nr 5 listopada 2014 r. nadal obowiązują.

Inspektorat BHP ds. Collegium Medicum

Piotr Cholewa

Otrzymują:

– wszystkie jednostki organizacyjne Collegium Medicum.