Komunikat nr 5 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kwoty refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

RP CM/0133/5/2014

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  dnia 1 grudnia  1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.  973), na wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ustala się kwotę refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum obsługujących monitory ekranowe.

Ustala się kwotę refundacji przez Pracodawcę kosztów zakupu okularów w wysokości 250 zł stanowiącą średni koszt zakupu szkieł korekcyjnych, podstawowych oprawek oraz robocizny.

Jednocześnie wskazuję, iż procedura regulująca refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok ustalona  Komunikatu nr 9 z dnia 3 listopada 2010 r. pozostaje bez zmian.

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Piotr Laidler