Aktualności


SZKOLENIE STUDENTÓW 2021/2022

  Zarządzenie nr 16 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.   Zarządzenie zarz 16 2021 CM Załącznik nr 1 zal 16 zarz 2021 CM Załącznik nr 2 zal 2 zarz 16 2021 CM

Zmiana miejsca i godziny szkolenia wstępnego

Od dnia 07.10.2020 szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp i ppoż dla przyjmowanych pracowników do jednostek  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  będzie prowadzone w trybie stacjonarnym w budynku CDK przy ul. Łazarza 16 w pokoju nr 5 (parter) W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZINY 09:00. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Inspektoratem BHP w celu zapisania na szkolenie.

Organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem

Wytyczne stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe określa :   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973)   Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, […]

Jak uchronić się przed koronawirusem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy:   1. Na stronie Państwowego Zakładu Higieny zamieszczona jest informacja jak postępować by chronić się przed koronawirusem.  Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO                        2. Na stronie MNiSW została opublikowana Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

NOWY ADRES

Inspektorat BHP i Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 31-530  Kraków ul. Łazarza 16 Pokój nr 4 telefon : 12 619 97 07 lub 12 619 97 12