Aktualności


SZKOLENIE STUDENTÓW 2022/2023

  Zarządzenie nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.   Zarządzenie + Załączniki zarz 24 2022 CM Załączniki nr 1 i 2 202207 zalaczniki do zarz 24 CM  

Zmiana godziny szkolenia wstępnego

Od dnia 07.09.2022 r. szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp i ppoż dla przyjmowanych pracowników do jednostek  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  będzie prowadzone w trybie stacjonarnym w budynku CDK przy ul. Łazarza 16 w pokoju nr 5 (parter) W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZINY 09:30. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Inspektoratem BHP w celu zapisania na szkolenie na adres bhp.cm@uj.edu.pl

Organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem

Wytyczne stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe określa :   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973)   Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, […]

Jak uchronić się przed koronawirusem

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy:   1. Na stronie Państwowego Zakładu Higieny zamieszczona jest informacja jak postępować by chronić się przed koronawirusem.  Infografiki Światowej Organizacji Zdrowia WHO                        2. Na stronie MNiSW została opublikowana Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem

KONTAKT INSPEKTORAT

Inspektorat BHP i Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 31-530  Kraków ul. Łazarza 16 Pokój nr 4 telefon : 12 619 97 07 lub 12 619 97 12          Wielkość fontu
Kontrast