Aktualności


Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej oraz Informacja o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej – link

Komunikat nr 9/CM Zastępcy Kwestora ds. CM w sprawie procedury zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZY ZAKUPIE OKULARÓW DLA PRACOWNIKÓW UJ CM.

Informuję, że podstawą zwrotu pracownikowi kwoty 250 zł w związku z zakupem okularów będzie faktura wystawiona na pracownika.

Pracownik przedstawia do rozliczenia przez kwesturę UJ CM prawidłowo wypełniony formularz i załącza wystawioną na własne nazwisko fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu.
Uprzejmie proszę o stosowanie się do nowej procedury

SZKOLENIE STUDENTÓW 2022/2023

  Zarządzenie nr 24 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny kształcenia studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum.   Zarządzenie + Załączniki zarz 24 2022 CM Załączniki nr 1 i 2 202207 zalaczniki do zarz 24 CM […]

Zmiana godziny szkolenia wstępnego

Od dnia 07.09.2022 r. szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp i ppoż dla przyjmowanych pracowników do jednostek  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum  będzie prowadzone w trybie stacjonarnym w budynku CDK przy ul. Łazarza 16 w pokoju nr 5 (parter) W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZINY 09:30. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Inspektoratem BHP w celu zapisania na szkolenie na adres bhp.cm@uj.edu.pl

Organizacja przestrzenna stanowiska pracy z komputerem

Wytyczne stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe określa :   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973)   Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych […]