Szkolenia

SZKOLENIA WSTĘPNE

Szkolenie wstępne w formie instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp i ppoż dla przyjmowanych pracowników do jednostek  Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum prowadzone jest w trybie stacjonarnym w budynku CDK przy ul. Łazarza 16 w pokoju nr 5 (parter) W KAŻDĄ ŚRODĘ OD GODZINY 09:30.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Inspektoratem BHP w celu zapisania na szkolenie.

 
Następnie, szkolenie wstępne na stanowisku pracy tzw. instruktaż stanowiskowy, przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku w jednostce Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
 
Do pobrania:
 
 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
 

SZKOLENIE OKRESOWE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby obowiązek realizacji szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy był dla pracowników jak najmniej uciążliwy i czasochłonny – udostępniliśmy program szkoleń okresowych w formie platformy internetowej: https://bhp.cm-uj.krakow.pl/

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbywają się cyklicznie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm).

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Pracownicy o terminie i sposobie szkolenia informowani są drogą elektroniczną na indywidualny adres e-mail pracownika w domenie uj.edu.pl