Komunikat nr 4 Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 marca 2024 roku w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych.

137.020.22.2024

Komunikat nr 4

Prorektora ds. Collegium Medicum

z 14 marca 2024 roku

 

 

w sprawie: refundacji  kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych.

                                                                                                                                                           

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z  dnia 1 grudnia  1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.  973 ze zm. Dz.U. 2023 poz. 2367) ­­- ustala się procedurę regulującą refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych, dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum obsługujących monitory ekranowe.

 

Pracodawca refunduje koszty zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  1. Pracownicy wykonują pracę na tym stanowisku przez co najmniej 4 godziny dziennie.
  2. Aktualne zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy, wykaże potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych, podczas pracy związanej z obsługą stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy.

Pracodawca refunduje kwotę zakupu okularów lub szkieł kontaktowych w wysokości  350 zł. Na kwotę zakupu okularów składa się: średni koszt zakupu szkieł korekcyjnych, podstawowych oprawek oraz robocizny.

Zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok następuje na podstawie imiennej faktury zakupu, opisanej zgodnie z obowiązującą procedurą zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów. Wypłata refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok  lub soczewek kontaktowych następuje na wskazane konto pracownicze.

Pracownikowi przysługuje prawo do kolejnej refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych, jeżeli kolejne badanie okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki lekarskiej wykaże potrzebę zmiany dotychczas stosowanych szkieł korekcyjnych lub kontaktowych. W razie zniszczenia szkieł kontaktowych lub utraty okularów korygujących wzrok z winy pracownika koszt zakupu nowych pokrywa pracownik.

Pracownik może sam wnioskować do pracodawcy o skierowanie na badanie profilaktyczne, gdy podejrzewa, że praca przy komputerze pogorszyła jego wzrok i ma problemy z prawidłowym widzeniem oraz gdy ma nieaktualne zaświadczenie.

Tracą moc Komunikaty: nr r 9 z dnia 3 listopada 2010 r., 5 z dnia 3 listopada 2014 r. i nr 1 z dnia 22 września 2022 r

 

Prorektor ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab.  Tomasz Grodzicki