Badania profilaktyczne

 

137.020.24.2024

Komunikat nr 5
Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
z 22 marca 2024 roku

w sprawie: badań profilaktycznych pracowników

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od dnia 21 marca 2024 r. badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum będzie wykonywać wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz regulaminem określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM podmiot Centrum Medyczne Scanmed S.A.

Badania profilaktyczne będą wykonywane w wymienionych poniżej placówkach:

Centrum Medycznym Scanmed
ul. Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków,

         lub

Centrum Medycznym Scanmed
ul. Podgórska 36, 31-536 Kraków,

        lub

Centrum Medycznym Kraków UP,
 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

 

Podstawą umówienia i przeprowadzenia badania profilaktycznego będzie prawidłowo wypełnione skierowanie dla pracownika, zawierające opis warunków pracy, uwzgledniające informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

W celu sprawnego przebiegu badania wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Rejestracji można dokonywać telefonicznie:

  1. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00  tel. 12 629 88 00 lub 801 462 988
  2. w soboty 8:00-14:00  tel. 12 629 88 00 lub 801 462 988

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z wykonywaniem badań profilaktycznych przez w/w Wykonawcę proszę zgłaszać do Inspektoratu BHP CM,  na adres bhp.cm@uj.edu.pl lub tel. 12 619 97 07 lub 12 619 97 12.

 

Zastępca Kanclerza ds. Collegium Medicum

mgr Joanna Nikodemowicz