Akty i regulacje wewnątrz uczelniane

Komunikat Inspaktoratu BHP CM z dnia 22 września 2022 roku ww sprawie: aktualizacji refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

Zarządzenie nr 23/CM Prorektora  ds. Collegium Medicum z dnia 10 września 2020 roku w sprawie aktualizacji procedury postępowania po ekspozycji na potencjalnie zakaźny materiał biologiczny wprowadzonej zarządzeniem Prorektora Uniwersytetu Jagielońskiego ds. Collegium Medicum nr 3/2012: »