Czynniki chemiczne

NOWE PIKTOGRAMY  
________________________________________
Nowe piktogramy (znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, jak również piktogramy obowiązujące na mocy przepisów dotyczących transportu można pobrać ze strony internetowej ONZ
Piktogramy CLP – Strona Europejskiej Agencji Chemikaliów
 
 

Bezpieczeństwo Chemiczne w UJ CM

szkolenie bezpieczeństwo chemiczne