Czynniki chemiczne

NOWE PIKTOGRAMY  
(znaki ostrzegawcze) określające rodzaj zagrożenia, jak również piktogramy obowiązujące na mocy przepisów dotyczących transportu można pobrać ze strony internetowej Krajowego Centrum Informacyjnego.
 

Bezpieczeństwo Chemiczne w UJ CM

Prezentacja szkolenie bezpieczeństwo chemiczne pdf