Wypadki

Zarządzenie nr 6/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

RP CM – 0130 – 6/2014

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. C
ollegium Medicum

z dnia  17 kwietnia 2014 roku
w sprawie:   wprowadzenia procedur postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

Na podstawie  § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego UJ, w oparciu  o art.2351, art. 237, art. 2371 Kodeksu pracy oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się  Procedurę  w sprawie postępowania w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz  zgłoszenie  wypadku przy pracy, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Piotr Laidler

Załączniki:

 wypadek przy pracy zgloszenie

Procedura Wypadki

 

Wielkość fontu
Kontrast