Dokumenty – opis

WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTĘPNYCH PO ZALOGOWANIU:  Logowanie

Wzór opisu faktury za zakup okularów

Rejestry obowiązujące w UJ CM

Zalecane wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Instrukcja bhp na stanowisku pracy w laboratorium

Instrukcja bhp w laboratorium chemicznym

Regulamin pracowni chemicznej

Instrukcja bhp przy pracy z kwasami i zasadami

Instrukcja bhp w laboratorium mikrobiologicznym

Regulamin pracowni mikrobiologicznej

Instrukcja bhp przy pracy z materiałem biologicznym

Instrukcja dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych odpadami skażonymi materiałem biologicznym

Instrukcja bhp przy selektywnej zbiórce odpadów medycznych zakaźnych w laboratorium mikrobiologicznym

Instrukcja bhp przy selektywnym zabezpieczeniu odpadów chemicznych z laboratorium

Instrukcja bhp w sytuacjach awaryjnych – praca w laboratorium

Instrukcja bhp przy obsłudze sterylizatora (autoklawu)

Instrukcja bhp magazynowaniu odpadów medycznych zakaźnych i specjalnych niebezpiecznych

Instrukcja gromadzenia i zabezpieczenia odpadów medycznych

Zapoznanie z instrukcją (wzór)

Plik World do pobrania zasady bezpiecznego korzystania z pomieszczeń CM