Komunikat Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w sprawie zapewnienia napojów pracownikom przez pracodawcę.

KUCM-0133-K-17/2010                                                                                                                                                                                                                                                Kraków, dnia 23 czerwca 2010 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z podwyższonymi temperaturami w okresie wiosenno – letnim na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, zgodnie z § 4.1 pkt 5 rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 279 z 1996 r.) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – uprzejmie informuję, iż Pracodawca zdecydował o zapewnieniu napoi pracownikom na stanowiskach pracy, w okresie od maja do września w każdym roku kalendarzowym. Zapotrzebowanie na napoje należy składać poprzez Sekcję Zaopatrzenia UJ CM ze środków własnych Jednostek.
Napoje powinny być dostępne przez całą zmianę roboczą w ilości zaspokającej potrzeby pracowników.

 

Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

mgr Ewa Pędracka – Kwaskowska

 

Otrzymują:
– Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych UJ CM