Porozumienie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

Szanowni Państwo,

  1. ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zdalnej,
  2. informacja o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

dostępne są po zalogowaniu e-mailem w domenie uj.edu.pl na portalu szkoleniowym https://bhp.cm-uj.krakow.pl/

Po zapoznaniu się tylko z tymi dwoma dokumentami, możecie Państwo przekazać Oświadczenie (załącznik nr 1) zgodnie § 2 pkt.5   porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum zawarte w dniu 6 kwietnia 2023 r. do potwierdzenia w Inspektoracie BHP CM.


Powrót