Komunikat nr 9/CM Zastępcy Kwestora ds. CM w sprawie procedury zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów

NOWE WYTYCZNE W SPRAWIE ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZY ZAKUPIE OKULARÓW DLA PRACOWNIKÓW UJ CM.

Informuję, że podstawą zwrotu  będzie faktura wystawiona na pracownika.

Pracownik przedstawia do rozliczenia przez kwesturę UJ CM prawidłowo wypełniony formularz i załącza wystawioną na własne nazwisko fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu.

Uprzejmie proszę o stosowanie się do nowej procedury

KOMUNIKAT:

link do komunikatu w sprawie zwrotu poniesionych wydatków na zakup okularów strona Biuletynu Informacji Publicznej